LAGUNTZAK - SUBVENCIONES: PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO

ZALLA SUSTATU
Bases reguladoras del programa municipal de ayudas económicas “Zalla Sustatu” dirigidas a empresas y comercios para promover el empleo en el municipio de Zalla.
Zallan enplegua sustatzeko enpresa eta saltokientzako diru-laguntzen Zalla Sustatu udal-programa arautzen duten oinarriak.  

CENTRO DE EMPRESAS "EL LONGAR" ENPRESA-GUNEA
Mementu honetan argitaratu gabe
Sin publicar por el momento

AYUDAS COVID 19 / COVID 19 LAGUNTZAK
Amaituta
Finalizada

MERKATARITZAKO ZALLAKALEAN WEBGUNEA
PORTAL PARA EL COMERCIO ZALLAKALEAN
Ponte en contacto con 946390001 / ext. 603 harremanetan jarri

ZALLA LOKALAK
“Zallalokalak” es un programa de ayudas dirigidas al alquiler y puesta en marcha de nuevos comercios, empresas y/o Servicios prof., modernización de los mismos, y en esta edición con un capítulo dirigido IMPPLANTACI'ON MODERNIZACI'ON EN SUELO INDUSTRIAL.
Zalla udalerrian saltoki, enpresa eta/edo zerbitzu profesional berriak martxan jartzeko alokairuarekin laguntzeko eta lehendik daudenak modernizatzeko diru-laguntzen “Zallakolokalak” programaren oinarri arautzaileak.  Azpimarratzekoa aurten sartu den ESPARRU INDUSTRIALETAN ERAKARTZEKO NAHIZ ERABERRITZEKO kapitulua.
Comments